2015. sze 11.

Randizni voltam. És a férjem még örül is neki.

írta: kreatív pszichológia
Randizni voltam. És a férjem még örül is neki.

mom-love-150x150.jpgNagy köz­tünk a kor­kü­lönb­ség, de ez nem tán­to­rí­tott el. Ran­dira hív­tam. Egy olasz­or­szági nya­ra­lás egyik esté­jén, külön a töb­bi­ektől, elmen­tünk vacso­rázni.
Csak ő meg én.
Fel­vet­tem az egyik ked­venc póló­mat, és egy csini rövid­nad­rá­got (jé, még rám­ jön?)
Vélet­le­nül pont össze­öl­töz­tünk, kék-fehérben sétál­tunk kézen­fogva az étte­rem­hez.
Enged­tem, hogy válasszon asz­talt, még­is­csak ő a férfi.
Egy tál­ból sült­krump­liz­tunk, köz­ben beszél­get­tünk és néz­tük a meden­cébe csob­ba­nó­kat.
A TV-ben foci­meccs ment, azt is meg­vi­tat­tuk. Ígé­re­tes­nek tűnik, ha sok közös témánk van!

A vacsora végez­té­vel még beug­rot­tunk a ját­szó­térre, aztán siet­tünk haza für­deni meg mesélni.

Sokan kér­dez­ték már tőlem, hogy milyen fiús anyá­nak lenni.
Hát, ilyesmi…

Ha tet­szett a bejegy­zés, kövesd face­book olda­la­mat, ahol további olvas­ni­va­ló­kat találsz!

 Czecz Fru­zsina

 

Szólj hozzá

gyerekkelvagyok Gyerekkel vagyok