2018. nov 02.

Ideje a megbocsátásnak és az újrakezdésnek

írta: SzabóElvira
Ideje a megbocsátásnak és az újrakezdésnek

Vajon miért olyan könnyű fogadkozni, hogy mostantól magunk mögött hagyunk egy fájdalmas emléket, a rágódást, a haragot, és miért olyan nehéz megvalósítani ezt a gyakorlatban? Azok a helyzetek, amikben bántottunk vagy bántottak (esetleg mindkettő), nem múlnak el az idővel, hanem évek, akár évtizedek elteltével is olyan élénkek maradhatnak, mint fák kérgében a karcolások.

hug_couple2.jpeg

A belénk égett múlt című kötetben megszólaló négy neves mentálhigiénés szakember gondolataiból és tapasztalataiból sokat tanultam a megbocsátásról és arról, hogyan juthatunk el odáig. Az alábbiakban igyekszem kimazsolázni a legfontosabb megállapításokat.

Családi kötelékek

Dr. Koltai Mária pszichiáterrel a család életében óhatatlanul bekövetkező konfliktusok, tragédiák messzi hullámokat vető zavaros vizére evezünk. Minden családi rendszer sokrétű kapcsolatokból és a generációk történetéből áll össze, amelynek a viszályok és fájdalmas események, gyászidőszakok ugyanúgy részét képezik, mint a meghitt együttlétek – még akkor is, ha az előbbiekről a családtagok, a leszármazottak igyekeznek elfeledkezni. A konfliktusok és a kisiklott sorsok lavináját pontosan ez a görcsös feledés (itt: tudatból való kiszorítás!), a kibeszéletlen, elgyászolatlan traumák indítják el. Mert amiről nem beszélünk, az kísértetként visszajár, és a családi titkok a maguk rejtett törvényszerűségei útján akkor is befolyást gyakorolnak az életünkre, ha mi nem is tudunk a létezésükről. Róluk tanúskodnak furcsa, nem sajátunknak érzett érzelmeink, gondolataink, vagy egy terápiás ülésen készített szabadrajz szimbólumai.

A család életében bekövetkezett törés (korai halál, öngyilkosság, súlyos betegség, börtön stb.) a második, harmadik generáció életére is tragikus árnyat borít. Az ilyen transzgenerációs traumák feloldására ma már számos terápiás technika létezik. A lényeg, hogy megnyissuk elménket és szívünket a múlt befogadására, a szembenézésre.

boy-447701_1920.jpg

Együtt rezonál sértő és sértett

Dr. Bagdy Emőke megismertet a kvantumfizika olyan eredményeivel, amelyeket néhány évtizede még az ezoterika hatáskörébe utaltak. Leírja, mi is történik akkor, ha egyik ember megbánt egy másikat, és emiatt a másikban harag keletkezik. Ugyanis az első látásra anyaginak tűnő, a valóságban a legelemibb szinten mégis energiaként rezgő minőségek távolról sem olyan függetlenek egymástól, mint azt a (csupán) testhatárokat észlelő laikus gondolná. Az egymással kapcsolatba kerülő legegyszerűbb élőlények (például két tojás) is azonnal kommunikálni kezdenek, és mérhető szinten együtt rezegnek! Nem nehéz elképzelni, hogy ugyanígy kezd el együtt rezonálni két, a harag-bűntudat érzelempár által összekapcsolt ember is, illetve pontosan a harag és a bűntudat az, ami összekapcsolja őket… (Ne feledjük, a kvantumfizikai felfedezések szerint a legkisebb alkotórészek szintjén mindannyian rezgő energiák vagyunk…)

A sértő és sértett között levő negatív feszültség egészen addig megmarad, amíg meg nem szabadulnak a köztük levő negatív érzelmektől. Hogy ez miként lehetséges? El kell engedni a haragot, a gyűlöletet, az összes negatív indulatot, és nemhogy nem rosszat, de minden jót kívánni annak, aki megbántott.

heartsickness-lover-s-grief-lovesickness-couple_2_1.jpeg

Az önismeret próbája

Pál Ferenc számos énvédő taktikát és negatív érzelmet említ, ami gátolja a megbocsátást. Például ha szokásunkká vált, hogy mindenért a másikat okoljuk, egyoldalúan őt kiáltsuk ki rossznak, mi magunk pedig a jó képében tetszelegjünk; legyen csak az övé a keserű pohár. A megvetés, a lenézés, a másik alacsonyabb rendűvé fokozása szintén a status quo fenntartását segítik. A látszat ellenére gyakran könnyebb és kényelmesebb bennmaradni a negatív helyzetekben, mint változtatni – azaz átalakítani saját magunkat.

Kétségtelen, hogy nehéz elviselni a minket ért bántást és fájdalmat, de ha a haragot hosszú hónapokig, évekig őrizgetjük, dédelgetjük, azért mi magunk vagyunk a felelősek – magunkat okolhatjuk saját rossz lelkiállapotunkért. Ennek belátása az első lépése annak az önismereti és önfejlesztési folyamatnak, ami az érzelmek megélésén, a másik helyzetébe való beleérzésen keresztül vezet.

what-am-i-looking-for_1.jpg

Lehetséges-e a megbocsátás?

Popper Péter az előbbi szerzőkhöz képest talán borúlátóbb hangot üt meg a megbocsátás lehetőségeit illetően. Hiszen az évekig húzódó pszichoanalízisek az élő példák arra, hogy az emberek mennyi sérelmet képesek felhalmozni, és milyen lassan lehet ezeket a gödröket kipucolni. Hogyan kezeljük, ha megbántottak, vagy ha megbántunk valakit? Fontos, hogy hagyjunk időt magunknak, adott esetben a másiknak a haragra, veszteség esetén a gyászra. Láthattuk, a negatív érzelmek ingatag libikókáján nehéz megtalálni az egyensúlyt: ha túl hamar felejtünk, tehát kiszorítjuk a történteket a tudatból, azok tudat alatt tovább kísértenek, míg ha túl sokáig pörgetjük őket a memóriánkban, megkeseredünk. Szükséges megélni a negatív érzelmeket, de utána hagyni kell őket szétfoszlani. A megbocsátás valóban csak a felejtés után érkezhet el, de a folyamaton végig kell haladni.

bryce-canyon-2-1391681.jpg

A megbocsátás nem fekete és fehér, sokkal összetettebb annál, hogy felfoghassuk a maga komplexitásában, hangsúlyozza Popper Péter. Ami igaz az egyik esetre, nem igaz a másikra; hol vétlen áldozatok vagyunk, hol pedig magunk is tehetünk arról, ha sérelem ért; van, hogy hiába próbálunk engesztelni, a másik keményszívű marad, ilyenkor ezzel a tudattal kell tovább élnünk. A legtöbb vallásban találni a feloldozást segítő rituálét, de igazságot ne keressünk, hiszen – az életben csak egyvalami biztos.

A harag nem szűnik meg attól, ha elmormolunk egy fogadalmat, mintha intenénk egyet a varázspálcánkkal. A kötet türelemre tanít, szívós munkálkodásra önmagunkon, hogy sikerüljön elengedni a múltat, de mindenekelőtt alázatra a másik ember iránt – akár mi bántottuk, akár ő bántott minket. Bár e konklúzió már a fény a végigjárt alagút végén – az újrakezdés, a megtisztulás.

Szabó Elvira

A szerző további írásait – külső és belső utazásokról szóló történeteit, valamint publikált szépirodalmi szövegeit – az ElviraSzabo.com weboldalon találod. Iratkozz fel a weboldal hírlevelére, hogy értesülj a friss megjelenésekről!

Kövesd a szerzőt a közösségi médiában:
Facebook: Vargabetűk – egy oldal azoknak, akik szívesen indulnak külső és belső utazásokra
Instagram: elvira_szabo_

Felhasznált irodalom:
Bagdy Emőke, Koltai Márai, Pál Ferenc, Popper Péter: A belénk égett múlt. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2011.

Szólj hozzá

kapcsolat konfliktus önfejlesztés Szabó Elvira